Skip to content

HİZMET VE YÖNETİM ŞEKLİMİZ

Dilerseniz Biz Yönetelim

FIRST CLASS TESİS YÖNETİMİ

1 – Kat Malikleri Kurulu Kararı İle Tek Yetkili Yönetici Olarak Atanarak;
Bu durumda, kat maliklerinden oluşturulacak Danışma Kurulu ve Denetim Kurulu ile koordineli ŞEFFAF YÖNETİM

2 – Seçilecek Yönetim Kurulunun Yetki Devri İle Yönetici Olarak Atanarak;
Bu durumda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile koordineli ŞEFFAF YÖNETİM

FIRST CLASS TESİS YÖNETİMİ

Dilerseniz Siz Yönetin, Biz Profesyonel Destek Sağlayıp İşinizi Kolaylaştıralım

Siz Bina/Site İş Merkezi yönetiminizi yaparken; muhasebe, bilançolar, ödenmeyen aidatlar, icra takibi, denetime hazırlık, çalışan personelin özlük hakları, tazminatları, fazla mesaileri vb. işlerle kendinizi yormayın.

Biz size bu konularda Profesyonel Destek sağlayalım, siz sadece hizmete odaklanın.

FCTU TARAFINDAN
PROFESYONEL YÖNETİM KAPSAMINDA SİZE HİZMET SUNACAK DEPARTMANLAR

Profesyonel Yönetim Departmanı

Mali İşler Departmanı

İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Departmanı

Reklam ve Pazarlama Departmanı

YÖNETİM HİZMET PRENSİPLERİMİZ

Kat mülkiyeti kanunu 37. madde gereği yapılması gereken Tahmini İşletme Projesi her harcama kalemi için ayrı ayrı bütçelenecek şekilde hazırlanarak kat maliklerinin onayına sunulup, her aşamada maliklerin kontrolüne açık olmaktadır.

Tüm gelir gider bilançoları aylık dosyalar haline muhasebe birimince hazırlanarak Kat Mülkiyeti Kanunu 4. madde gereği her 3 ayda bir Denetim Kurulu’na denetlenmek üzere sunulmaktadır.

Tüm sakinlerimiz diledikleri zaman Apsiyon sistemi üzerinden işletme defterini inceleyip bilgi sahibi olabilmektedir.

Çalışan personelin tüm özlük hakları İnsan Kaynakları birimimizce hassasiyetle takip edilmekte; yıllık izin, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatları, iş kıyafetleri, çalışma disiplinleri konu ve mevzuatlar kapsamında hassasiyetle takip edilmektedir.

Sakinlerimizin gerek mesai zamanı, gerekse mesai harici zamanlarda sorun/talep ve şikayetlerini iletebilecekleri
Call-Center hizmeti verilmektedir.

FCTU Site Yönetimi ve İşletimi Kapsamında
Yürütülecek Görevlerimiz

Mali Hizmetler

FIRST CLASS TESİS YÖNETİMİ

 • Muhasebe kayıtlarının girişi ve kontrolü
 • Geçmiş alacakların tahsili
 • Aidatların, aylık tüketim bedellerinin ve avanslarının tahsili
 • Mali raporların hazırlanması
 • İşletme bütçesinin hazırlanması
 • Aylık bütçe denklik denetimlerinin yapılması
 • Haftalık ve aylık ödeme bütçelerinin hazırlanması, kontrolü ve ödemelerin yapılması
 • Personel ücret ödemelerinin yapılması

FIRST CLASS TESİS YÖNETİMİ

Personel Yönetimi

 • Gerekli pozisyonlar için iş ilanının verilmesi
 • İş başvurularının değerlendirilmesi ve görüşmelerin yapılması
 • Personel görev tanımlarının belirlenmesi ve denetlenmesi
 • Hizmet akdi oluşturulması
 • Aylık puantajların kontrolü
 • Özlük haklarının bordrolaştırılması
 • Sigorta bildirgelerinin kontrolü ve ilgili kuruma verilmesi
 • Muhtasar beyannamelerinin kontrolü ve ilgili kuruma verilmesi
 • Personel fazla mesailerinin yasalara uygunluğunun kontrolü

SATIN ALMA HİZMETLERİ

FIRST CLASS TESİS YÖNETİMİ

 • Tedarikçi araştırılması ve değerlendirilmesi
 • Satın alma için piyasa araştırmalarının yapılması ve tekliflerin alınması
 • Tekliflerin değerlendirilmesi, Yönetim ve/veya Denetim Kurulu ile koordineli karar alınması

FIRST CLASS TESİS YÖNETİMİ

Teknik Hizmetler

 • Asansör sistemleri
 • Jeneratör sistemleri
 • Kapalı devre kamera sistemi
 • Site giriş bariyerleri
 • Otopark giriş-çıkış kontrol sistemi
 • Isıtma/soğutma/havalandırma sistemleri
 • VRV iç ve dış üniteler
 • Kazan, brülör ve baca grupları
 • Yangın algılama ve ihbar sistemi ile söndürme sistemi

İLETİŞİM

BİLGİLERİMİZ